Zapraszamy! poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00, sobota 8:00 - 18:00, niedziela 10:00 - 14:00, ul. Goworowska 34 II piętro, 07-410 Ostrołęka

FORMA5 Club

Ważna informacja

20.03.13

1.Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia bez przeciwskazań lekarskich.
2. Klieny, który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę plastikową z kodem kreskowym.Koszt karty klubowej wynosi 10zł i pobierany jest jednorazowo.
3.W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Klient płaci za każdą następną 10zł.
4. Do korzystania z wykupionego karnetu upoważniony jest wyłącznie właściciel karty.
5. Karnety są ważne 30 dni od daty zakupu.Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet
miesięczny jak również nie przenosi niewykorzystanych wejść na następny miesiąc.
6. Klient na karnet poranny będzie mógł wejść najpóżniej o godz. 14.00 ponieważ za czas spędzony
po 15.00 będzie musiał dopłacić.
7. Klient ma prawo”zawiesić” karnet na okres wyjazdu lub choroby na min 5 dni, maxymalnie 30 dni
w roku po wcześniejszym poinformowaniu pracownika w recepcji.
8. Wszelkie przedmioty osobiste należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej.
Za utratę przedmiotów osobistyczh Klub nie ponosi odpowiedzialności.
9. Za zgubienie lub nie oddanie kluczyka zostanie pobrana kara umowna w wysokości 20 zł.
10.Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie.
11.Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
12.Klient klubu zobowiązany jest do zmiany obuwia na czyste, oraz do posiadania i używania
osobistego ręcznika na sali ćwiczeń.
13.Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN REZERWACJI NA ZAJĘCIA GRUPOWE

1.Rezerwacji na zajęcia grupowe można dokonać przy recepcji Klubu lub telefonicznie 517-867-177 lub (29)764-40-15.
2.Klient ma obowiązek poinformować Klub o nieprzybyciu na zajęcia grupowe maxymalnie do godziny 15.00.
3.Rezerwacji na zajęcia grupowe dokonujemy maxymalnie na 14 dni.
4.Rezerwacji na zajęcia dokonujemy tylko osobom posiadającym ważny karnet lub kartę Multisport,
Fit Profit, OK System.
5.Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu i przez ten okres nalerzy wykorzystać wykupione wejścia. W przypadku  k kiedy nie ma miejsc na wybrane zajęcia Klient ma możliwość wykorzystania karnetu fitness na siłowni.
NIE PRZEDŁUŻAMY KARNETU FITNESS Z POWODU BRAKU MIEJSC NA NIEKTÓRYCH ZAJĘCIACH

Anulowanie rezerwacji;

-Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach -traktowane są jako wykorzystanie jednej wejśćiówki (dotyczy karnetów ilościowych).
-Osoby posiadające karnety Open tracą automatycznie jeden dzień ważności karnetu.
-Osoby, które posiadają karty Multisport, Fit Profit, OK System zostaną poproszone o zapłatę 10 zł za nie odwołane zajęcia , przy kolejnej wizycie.

5.W przypadku nie zebrania się grupy min 5 osób zajęcia zostaną odwołane, a Klienci zostaną poinformowani telefonicznie