O KLUBIE:

REGULAMIN

1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia bez przeciwskazań lekarskich.
2. Klient, który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę plastikową z kodem kreskowym.Koszt karty klubowej wynosi 10 zł i pobierany jest jednorazowo.
3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty Klient płaci za każdą następną 20zł.
4. Do korzystania z wykupionego karnetu upoważniony jest wyłącznie właściciel karty.
5. Karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet miesięczny jak również nie przenosi niewykorzystanych wejść na następny miesiąc.
6. Klient na karnet poranny będzie mógł wejść najpóżniej o godz.14.00, ponieważ za czas spędzony po 15.00 będzie musiał dopłacić.
7. Klient ma prawo”zawiesić” karnet na okres wyjazdu lub choroby na min 5 dni, maxymalnie 30 dni w roku po wcześniejszym
poinformowaniu pracownika w recepcji.
8. Wszelkie przedmioty osobiste należy pozostawić w zamkniętej szawce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistyczh Klub nie ponosi odpowiedzialności.
9. Za zgubienie lub nie oddanie kluczyka zostanie pobrana kara umowna w wysokości 20 zł.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie.
11. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje
aktualny cennik.
12. Klient Kubu zobowiązany jest do zmiany obuwia na czyste, oraz do posiadania i używania osobistego ręcznika na sali ćwiczeń.
13. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do
przestrzegania regulaminu.

REGULAMIN REZERWACJI NA ZAJĘCIA GRUPOWE

1. Rezerwacji na zajęcia grupowe można dokonać przy recepcji Klubu lub telefonicznie 517-867-177 lub (29)764-40-15.
2. Klient ma obowiązek poinformować Klub o nieprzybyciu na zajęcia grupowe maxymalnie do godziny 15.00.
3. Rezerwacji na zajęcia grupowe dokonujemy maxymalnie na 14 dni.
4. Rezerwacji na zajęcia dokonujemy tylko osobom posiadającym ważny karnet lub kartę Multisport, Fit Profit, OK System.
5. Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu i przez ten okres należy wykorzystać wykupione wejścia. W przypadku  kiedy nie ma miejsc na wybrane zajęcia Klient ma możliwość wykorzystania karnetu fitness na siłowni.
NIE PRZEDŁUŻAMY KARNETU FITNESS Z POWODU BRAKU MIEJSC NA NIEKTÓRYCH ZAJĘCIACH

Anulowanie rezerwacji;
– Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na
zarezerwowanych zajęciach -traktowane są jako wykorzystanie jednej wejśćiówki (dotyczy karnetów ilościowych).
– Osoby posiadające karnety Open tracą automatycznie jeden dzień ważności karnetu.
– Osoby, które posiadają karty Multisport, Fit Profit, OK System zostaną poproszone o zapłatę 20 zł za nie odwołane zajęcia ,przy kolejnej wizycie.

W przypadku nie zebrania się grupy min 5 osób zajęcia zostaną odwołane, a Klienci zostaną poinformowani telefonicznie.